ENDODONTSKO LEČENJE ZUBA

Izlečite zube sa velikim defektom krunice

Zubi sa velikim defektom krunice nastalilm usled traume ili kao posledica karijesne lezije se pre definitivnog zbrinjavanja plombama ili keramičkim krunicama moraju lečiti.
Dugovečnost lečenih zuba direktno zavisi od pravilnog i preciznog lečenja.U našim ordinacijama ovu proceduru vršimo uz pomoć najnovijih medikamenata i savremenih dijagnostičkih aparata.
Apeks lokator je aparat koji tačno određuje položaj vrha korena i na taj način osigurava kvalitet endodontske terapije.