PROTETIKA

Bezmetalna keramika za krune i mostove, totalne i parcijalne proteze

Nedostatak zuba narušava estetiku lica i dovodi do funkcionalnih smetnji. Preostali zubi se naginju prema praznom prostoru, dolazi do obrtanja zuba oko uzdužne osovine kao i „isplivavanja“ zuba prema bezubom polju u suprotnoj vilici.
Bezubi prostori ne čine više potporu mekim strukturama usta (obraz, usne) zbog čega oni „upadaju“, nastaju duboke brazde između nosa i ugla usana (starački izgled lica). Usled gubitka zuba dolazi i do poremećaja u međusobnom odnosu vilica a to može da rezultuje bolovima u viličnom zglobu.
Zbog svega navedenog, nedostajuće zube treba nadoknaditi odgovarajućim protetskim radovima, koje delimo na fiksne (ne vade se iz usta), mobilne i kombinovane.
U fiksne nadoknade spadaju krunice i mostovi, a u mobilne ubrajamo totalne i parcijalne proteze.

Mobilna protetika

Totalne proteze

totalna_proteza Totalne proteze se izrađuju kada nedostaju svi zubi u vilici.
Totalne pločaste proteze se prave od akrilata a po potrebi mogu se pojačati metalnom bazom ili mrežicom. Ukoliko postoji alergija na akrilat, treba da se opredelimo za izradu polyan (kristalnih) proteza, koje ne sadrže u sebi akrilat a i po ostalim karakteristikama prevazilaze pločaste proteze i odlično su se pokazale kao totalne i parcijalne proteze.
Kod totalnih proteza sile žvakanja se prenose nefiziološki, preko desni, te kad god je moguće, potrebno je ugraditi implante, jer proteze na implantima su najbolje iz fiziološkog, funkcionalnog i estetskog aspekta, a pacijentima pružaju najbolji i najsigurniji osećaj: redukovane su i zahvaljujući vezi sa implantima, čvrsto stoje.

Parcijalne proteze

parcijalna proteza Parcijalne proteze nadoknađuju jedan ili više zuba (ali ne sve) i izrađuju se kada iz bilo kog razloga nije moguće uraditi fiksnu nadoknadu.
Parcijalne pločaste proteze se izrađuju od akrilata i po savremenim shvatanjima spadaju u privremene nadoknade jer posle najviše pet godina moraju se menjati. Prenos sile žvakanja je takođe nefiziološki, neravnomerno opterećuje prisutne zube i desni a žičane kukice oštećuju zube na kojima su adaptirane, u smislu pojave karijesa i rasklaćenja. Po dimenzijama je mnogo veća i deblja u odnosu na druge vrste parcijalnih proteza tako da se i pacijenti teže navikavaju na njih.
Iz navedenih razloga mnogo značajnije mesto zauzimaju parcijalne proteze napravljene od savremenih materijala:valplast, bio dentaplast, flexiplast proteze, kao i skeletirane parcijalne proteze.

Proteze od savremenih materijala

DEFLEX

Deflex je napravljen od revolucionarnog termoplastičnog poliamida koji omogućava dobijanje polu-flexibilne, polu-rigidne proteze. Ove proteze obezbeđuju veliki komfor i lako privikavanje pacijenata.Ove proteze su flexibilne ali ne i mekane, otporne su na udar i padove. Mogu se kombinovati sa različitim vrstama zuba, bilo kao totalne ili parcijalne proteze ali i u kombinaciji sa Ch-Co skeletom ili krunama i mostovima.
Estetika - visoka translucencija materijala obezbeđuje da se boja mekog tkiva providi kroz protezu što daje prirodniji izgled u ustima pacijenta.
Lakoća i komfor – mala specifična težina materijala omogućava da se proteza izradi u tankom sloju i ne smeta pacijentu pri govoru.
Biokompatibilnost – ove proteze ne sadrže monomer pa nema alergijskih reakcija kao kod akrilatnih proteza.

BIO DENTAPLAST

Parcijalne proteze sa kukicama u boji zuba. Bio Dentaplast je polimer izrađen od polyoxymethylen-a. Njegova izrazito kristalna struktura mu daje sjajne mehaničke karakteristike. Zahvaljujući ovim karakteristikama ovaj materijal ima široko polje primene i pokazuje izuzetne performanse. Od njega se mogu izraditi potpuno bez-metalne konstrukcije koje pokazuju izrazitu čvrstinu i delimičnu fleksibilnost, sa neverovatnom reprodukcijom svih detalja, kao i filigranske retencione kukice u boji zuba.
Indikacije: Izrada visoko-kvalitetnih parcijalnih mobilnih nadoknada koje ispunjavaju i estetske i funkcionalne zahteve. Za pacijente koji se odluče za skeletirane protetske nadoknade bez metalnih kukica. Savršen za pacijente podložne alergijama, zato što Bio Dentaplast ne sadrži rezidualni monomer. Kao fleksibilni rad za zbrinjavanje pacijenata sa tek postavljenim implantatima. Mogućnost izrade gotovo fleksibilnih parcijalnih proteza i u boji zuba, sa ili bez metalnih kukica, koristeći telescope i/ili atečmene.

BIOHPP

nova klasa materijala u zubnoj protetici
BioHPP materijal (High-performance polymers – Polimeri visokih performansi) je u današnjoj stomatologiji uspešno zamenio sva dosadašnja poznata rešenja fiksnih protetskih radova, keramičkih mostova, izrađenih na zlatu, leguri Co-Cr-Mo, alumini, cirkonijumu…
Zbog sve veće potražnje za bezmetalnim rešenjima, zbog estetskih vrednosti ali i zbog učestalije pojave netolerancije na metal, naša Ordinacija je u mogućnosti da svojim pacijentima ponudi višestruko kvalitetnije rešenje po znatno pristupačnijim cenama.
Samo modelovanje i oblikovanje, zbog svojstva koje BioHPP ima, umnogome je olakšalo rad našim tehničarima te se pacijentima mogu pružiti izuzetna funkcionalna i estetska rešenja